Usługi

Skorzystaj z naszej oferty

Kancelaria udziela pomocy prawnej we wszystkich obszarach związanych z wykonywaniem zawodu adwokata w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, własności intelektualnej, rodzinnego, karnego, karnoskarbowego, administracyjnego, konstytucyjnego, w tym poprzez:

 • bieżącą i doraźną obsługę prawna przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw,
 • tworzenie spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o. o., spółka akcyjna),
 • tworzenie pozostałych osób prawnych (fundacje, spółdzielnie),
 • przekształcenia, połączenia, podziały i likwidacje spółek,
 • przeprowadzanie audytu prawnego przedsiębiorców (due diligence),
 • obsługę prawną wprowadzania instrumentów finansowych na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu,
 • obsługę prawną transakcji odbywających się na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
 • projektowanie prawnych struktur inwestycji typu private equity (umowy inwestycyjne), z uwzględnieniem inwestowania w spółki typu offshore,
 • zastępstwo prawne przed sądami i innymi organami,
 • negocjacje z partnerami handlowymi,
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych.

Pomoc prawna jest udzielana przez Kancelarię na każdym etapie sprawy (porady, negocjacje, postępowanie sądowe, egzekucja), także w sprawach o skomplikowanym aspekcie teoretycznoprawnym i zawiłym stanie faktycznym.