Wynagrodzenie

Ustalane indywidualnie

Wynagrodzenie za usługi Kancelarii jest zawsze ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy i czasu niezbędnego na wykonywanie zlecenia.

Nie ma dwóch identycznych spraw, zatem dopiero zaznajomienie się z każdą z nich umożliwia ocenę, tak istniejących w danym stanie faktycznym istotnych zagadnień prawnych, jak i wysokości adekwatnego wynagrodzenia za usługi adwokackie. Niemniej w przypadku porad prawnych koszt świadczonych przez Kancelarię usług zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych.

Orientacyjna kwota wynagrodzenia adwokackiego w postępowaniu cywilnym przed sądami tak pierwszej, jak i drugiej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy i wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

Dla przykładu wskazać zatem należy, że zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł - 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

W każdej sprawie Klient ma możliwość negocjowania zakresu udzielanej pomocy prawnej, wysokości wynagrodzenia oraz formy płatności, tak by wypracowane zostało rozwiązanie najbardziej odpowiadające jego aktualnym potrzebom.