O mnie

Wiedza i doświadczenie

Dr Marcin Kusaj jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie wcześniej odbywał aplikację adwokacką, a przed tym studiował na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat Marcin Kusaj rozprawę doktorską, poświęconą zagadnieniom z zakresu prawa amerykańskiego bronił w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mecenas Marcin Kusaj jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu doktryn politycznych i prawnych oraz prawa karnego. W praktyce Kancelarii zajmuje się szerokim spektrum spraw, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego oraz zastępstwa prawnego przed sądami i innymi podmiotami. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym, w tym języku prowadząc szkolenia i zajęcia dla studentów z takich przedmiotów jak Fundamentals of Law and Government, Contemporary Political Thought, czy History of Policital and Legal Thought. Pośród publikacji adw. Marcina Kusaja wskazać można:

  • Marcin Kusaj, System equity w Wielkiej Brytanii – rozwój i funkcja [w:] Rządy prawa i europejska kultura prawna, red. Andrzej Bator, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Wrocław 2014,
  • Marcin Kusaj, Narodziny amerykańskiego realizmu – Common Law Olivera Wendella Holmesa [w:] Acta Erasmiana VI Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, red. Mirosław Sadowski, Aleksandra Spychalska, Katarzyna Sadowa, Wrocław 2014,
  • Marcin Kusaj, Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, nr 17, red. Marcin Winiarski, Wrocław 2015,
  • Marcin Kusaj, Bezpłatne armie obywatelskie w myśli teoretyków państwa i prawa na przestrzeni wieków [w:] Pro publico bono - idee i działalność, red. Maciej Marszał, Jacek Przygodzki, Wrocław 2016,
  • Marcin Kusaj, Sebastian Solecki, Kilka uwag o możliwości zastosowania tzw. umorzenia kompensacyjnego (art. 59a KK) w stosunku do sprawców kodeksowych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (rozdział XXXVI KK) [w:] Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. Iwona Sepioło-Jankowska, Warszawa 2016,
  • Marcin Kusaj, Łukasz Machaj, Recepcja normatywizmu Hansa Kelsena w Stanach Zjednoczonych [w:] Normatywizm Hansa Kelsena, red. Adam Bosiacki, Warszawa 2017.